#geeflokaallicht


In elk verkocht pakket zit een kaarsje ter waarde van 1 EUR. 

Kadolokaal verdubbelt dit bedrag en schenkt de volledige opbrengst  aan FEESTvarken vzw, een initiatief uit Malle.

#geeflokaallicht

Voor en samen met mensen met een kwetsbaarheid bindt FEESTVARKEN vzw de strijd aan tegen armoede in België, door verjaardagspakketten aan te bieden aan gezinnen in armoede en  door sensibiliseringscampagnes te voeren naar het brede publiek.

  • FEESTvarken bezorgt verjaardagspakketten aan kinderen in armoede. Ze maken hierbij geen onderscheid tussen ras, nationaliteit of afkomst. Elk kind verjaart en elk kind moet zijn verjaardag kunnen vieren.
  • Daarnaast is het noodzakelijk te sensibiliseren over kinderarmoede. Daarvoor heeft FEESTvarken educatieve pakketten en teambuildings. Zo maken ze mensen bewust en laten hen nadenken over armoede. FEESTvarken ondersteunt gezinnen in hun strijd tegen armoede op een l positieve manier.
www.FEESTvarkenvzw.be